LinkedIn

Tätortsmätningar

Fakta

Kommunerna i Sverige är enligt luftkvalitetsförordningen skyldiga att känna till luftkvaliteten i sin kommun. Kommunerna kan gå samman i samverkansområden och mäta gemensamt. Luftvårdsförbunden kan fungera som samverkansområden och hjälpa kommunerna att fullgöra sina skyldigheter.

Urbanmätnätet drivs av IVL på uppdrag av luftvårdsförbunden.

Mätningar

Genom Tätortsprogrammet, eller Urbanmätnätet som det också kallas, mäts luftens innehåll av luftföroreningar, ofta små och lite större partiklar och kvävedioxid. vad som mäts kan skilja sig mellan förbunden, beroende på vilka föroreningar som finns i olika områden. Partiklar och kväveoxider är vanliga luftföroreningar och kommer bland annat från trafik.

Olika mätningar i tätortsluft i förbunden

Kronobergs luftvårdsförbunds mätningar presenteras på sidan om Tätortsmätningar i Kronobergs län. Förbundet utgör kommunernas samverkansområde.

Kalmar läns tätortsmätningar presenteras på sidan om mätningar i Kalmar län.

I Jönköpings läns finns det ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet. Jönköpings läns Luftvårdsförbund är huvudman för området. Mätningar och resultat presenteras närmare på sidan om Tätortsmätningar i Jönköpings län.

Resultat

Rapporterna som tas fram inom Urbanmätnätet finns på sidan Rapporter.

En sammanfattning av resultat från mätningarna i Kronobergs län finns på sidan Tätortsluftens kvalitet.