LinkedIn

Luftvårdsförbunden

Det finns 12 luftvårdsförbund i landet, framförallt i södra Sverige, ofta ett i varje län, men i några län har förbunden man gått samman till större förbund.

Förbunden ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. De länsvisa mätningarna samordnas och utgör ett komplement till nationell miljöövervakning.

På denna webbplats finner du information om verksamheterna hos förbunden i Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län och i Östergötlands län.

Vi vill att vår gemensamma webbplats ska inspirera till ökad kunskap, utbyte av idéer och erfarenheter i sydöstra Sverige. Vi ser fram emot just ditt engagemang som företagare, organisation och kommun!

Välkommen att ta del av mätningar och rapporter kring luftkvalitet och välkommen som medlem om du inte redan är det!

/Styrelserna i luftvårdsförbunden i Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs och Östergötlands län