LinkedIn

Redogörelse för tillgänglighet

Luftvårdsförbunden i Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Östergötlands län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur luftvardsforbundet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från luftvardsforbundet.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

  Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

  Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

  Tillsyn

  Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

  Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Läs mer hos W3.org om Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .

  Detta innehåll är inte tillgängligt

  • Webben innehåller kod som inte följer webbplatsstandarder och som inte validerar. Riktlinje WCAG 4.1.1.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil. Riktlinje WCAG 2.1.1.

   Hur vi testat webbplatsen

   Vi har gjort en självskattning (intern testning) av luftvardsforbundet.se.
   Senaste bedömningen gjordes den 26 februari 2024.
   Webbplatsen publicerades den 27 februari 2024.
   Redogörelsen uppdaterades senast den 27 februari 2024.