LinkedIn

Bli medlem!

Det finns många bra anledningar att bli medlem i ett luftvårdsförbund:

  • Det stärker organisationens eller företagets profil
  • Du får tillgång till dataunderlag som kan användas i företagets eller organisationens hållbarhetsrapportering, planer för investeringar och förändringar i verksamheten
  • Du får nära till kontaktpersoner i andra företag, organisationer och myndigheter som värnar luftkvaliteten
  • Det ger ökad kunskap om tillståndet i luften, vilket behövs för att både ta fram och få genomslag för de åtgärder som kan förbättra luften
  • Du får tillgång till information om mätprogram som drivs av såväl förbundet, kommunerna och länsstyrelserna
  • Vid behov kan strategiska mätningar genomföras gemensamt mellan kommun och företag

Titta in på något av våra förbunds sidor för mer information om medlemskap, stadgar, protokoll och styrelser eller kontakta oss (se längst ner på sidan).