LinkedIn

Luftvårdsförbunden i sydost

– Luftvårdsförbunden värnar god luftkvalitet

Förbunden är ideella föreningar med företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som medlemmar som påverkar luftmiljön eller har intresse av luftvård.

Förbunden organiserar och finansierar program med mätningar och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. Flera av våra förbund samordnar de olika kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter.

Information och redovisning av undersökningsresultat är viktiga delar av förbundets uppgifter. Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna. Medlemskapet förbättrar förutsättningar att leva upp till kravet i egenkontrollförordningen om att vara informerad om tillståndet i recipienten.

Flera luftballonger mot himmel.

Nyheter

Luftvårdspriset

Kvartalseminarium den 1 mars kl 11-12

GEHAB Kvalitetspåbyggaren, som fick Luftvårdspriset 2022, presenterar sitt långsiktiga miljöarbete, Det har resulterat i minskat behov av fjärrvärme med 71 procent samt halverad elförbrukning per kvadratmeter samtidigt som omsättningen har ökat och lokalytan har tredubblats.

Soluppgång i skogen

Välkommen till vår nya webbplats!

Luftvårdsförbunden i Sydost: Jönköpings läns, Kalmar läns, Kronobergs samt Östergötlands luftvårdsförbund samverkar från och med nu i en ny gemensam webbplats.

Ordförandeklubba.

Årsmöten i våra förbund

Alla luftvårdsförbund i sydost genomför årsmöten under våren. Här hittar du tid och mer information om vad som gäller för respektive förbund.

Rumsvärmare

Elda rätt för att minska hälsoriskerna

IVL har studerat effekterna av vedeldning i Dalarna. För att minska utsläppen av hälsofarliga ämnen är det viktigt att välja rätt typ av eldstad, att veden är torr och att inte pyrelda, utan att veden förbränns fullständigt.