LinkedIn

Jönköpings läns luftvårdsförbund

Luftvårdsförbundet är en ideell förening som bildades 1988. Sedan 1989 har förbundet mätt nedfall och effekter av försurande luftföroreningar i länet. Med hjälp av dessa har vi fått en bild av hur luftföroreningar och dess effekter varierar i regionen. Förbundet arbetar för att åtgärder för att förbättra luftkvaliteten genomförs och att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.


Luftvårdsförbundets medlemmar består av företag och organisationer som värnar den gemensamma luftmiljön. Medlemmar representerar både privat och offentlig sektor. Förbundet drivs av en styrelse som är sammansatt av representanter från medlemmarna. Du hittar styrelsens sammansättning på sidan medlemmar. 

Uppdraget

Vår uppgift är att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom länet. Vi är också pådrivande för att åtgärder vidtas om så är nödvändigt. Förbundet fungerar även som ett nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter. Miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för utomhusluft styr Luftvårdsförbundets arbete.

Vättern och träd i höstfärger

Stadgar

Stadgarna för Jönköpings läns Luftvårdsförbund. Stadgarna reviderades senast 2022.

Luftmätare Jönköping

Tätortsmätningar

I länet genomförs tätortsmätningar samordnat. Jönköpings läns luftvårdsförbund är huvudman för samverkansområdet.

Is på Vättern och solnedgång

Protokoll

Här samlas protokoll och handlingar från styrelsemöten och årsmöten.

Mås mot sol, del av logga

Medlemmar

Information om styrelsen, årsmötet och vilka som är medlemmar i Förbundet.

Två ballonger mot blå himmel och vita moln

Bli medlem!

Bli medlem i Jönköpings läns Luftvårdsförbund! Här finns information om varför och medlemsavgiften.