LinkedIn

Luftföroreningar

Luftföroreningarna leder till allvarliga konsekvenser för människor, djur och växter. Det handlar om försämrat hälsotillstånd, negativ klimatpåverkan och hot mot biologisk mångfald.

Allvarliga konsekvenser av dålig luft

Mer konkret handlar det om negativa konsekvenser så som ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Det handlar om att växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet påverkas. Dessutom leder luftföroreningar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten, vilket i sin tur påverkar biologisk mångfald och ger känsliga människor luftvägsproblem.

Gör rätt åtgärder och få en bättre luft

Det finns många aktörer som redan genomför bra åtgärder för bättre luftkvalitet. Exempelvis arbetar kommuner och myndigheter med trafik- och bostadsplanering. Samtidigt bidrar den enskilde medborgaren genom att exempelvis välja kollektivtrafik framför bil, att välja dubbfria däck framför dubbdäck till vintern och att cykla eller gå kortare sträckor. Genom god samhällsplanering och medvetna val kan vi behålla dagens goda luftkvalitet!

Mer konkret handlar det om att planera för fler träd i stadsmiljö, planera bort genomfarts-trafik och bygga ut fjärrvärme med mera. När det gäller medvetna val och beteende hos den enskilde medborgaren kan det handla om att hålla hastighetsbegränsningarna och att hålla en jämn och mjuk körning.

Jämför luftkvaliteten i realtid

Information om luftföroreningssituationen i Sverige finns på SMHI:s luftwebb och om föroreningssituationen i EU finns hos Europeiska miljöbyrån. Du hittar dit via sidan Länkar.