LinkedIn

Östergötlands luftvårdsförbund

Östergötlands Luftvårdsförbund bildades 1988 och är idag en sammanslutning av drygt 30 företag, myndigheter och andra intressenter i Östergötland som påverkar luftmiljön samt vill verka för förbättrad luftmiljö.

Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur de påverkar miljön. Det är medlemmarna som finansierar provtagningarna. En grundtanke med förbundets verksamhet är att gemensam luftkontroll ska bli billigare än om varje medlem var för sig genomför den i egen regi. Dessutom blir det samlade resultatet mycket lättare att överblicka och administreras.

Ett medlemskap ger tyngd åt företagets miljöprofil. Dessutom ger ett medlemskap tillgång till underlag som kan användas i företagets miljörapportering. Ett medlemskap ger också möjligheten att få en god uppfattning om tillståndet i luftmiljön, vilket behövs för att ta fram och genomföra åtgärder som kan förbättra miljön.

Två ballonger mot blå himmel och vita moln

Medlemmar

Här finns information om förbundets medlemmar.

Pussel som illustration för hur medlemmarna bidrar med olika bitar till en helhet.

Styrelse

Här finns information om Östergötlands luftvårdsförbunds styrelse.

Dekorativ

Protokoll

Här samlas protokoll från styrelsemöten och årsmöten.

Dekorativ

Stadgar

Stadgarna för Östergötlands luftvårdsförbund.

Tratt för insamling av regnvatten inom krondroppsnätet.

Mätningar

Information om vilka mätningar förbundet samordnar.