LinkedIn

Länkar

Om luftkvalitet i realtid i Sverige och i Europa

  • SMHI:s luftwebb. SMHI:s webbplats. En samlingssida för luftrelaterade tjänster, en karttjänst med realtidsdata från svenska mätstationer och luftkvalitetsindex.
  • Air Quality Index. Europeiska miljöbyrån. I Europeiska miljöbyråns gis-verktyg syns aktuella data från hela Europa. Det går att välja vilka typer av mätplatser som ska ingå: Bakgrund, industri, trafikmiljö liksom Landsbygd, förorter och städer/tätorter. I verktyget redovisas mätningar av större partiklar (PM10), mindre partiklar (PM2,5), kvävedioxid (NO2), ozon (O3), svaveldioxid (SO2) samt koloxid (CO). Sidan är på engelska.
  • Purple Air – Sensorer som mäter luftkvalitet runt om i värden. Sensorerna är inte kvalitetssäkrade på samma sätt som traditionella mätstationer men kan ge en indikation på luftkvaliteten. Sensorer är uppsatta bland annat i Linköping och Gislaved.