LinkedIn

Mätningar

Förbunden ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. De länsvisa mätningarna samordnas och utgör ett komplement till nationell miljöövervakning.

Här har vi samlat olika typer av mätningar som något eller några av våra fyra förbund finansierar. 

Hållare för filter som används för passiv mätning av luftkvalitet.

Tätortsmätningar

Tätortsluften ska mätas där den är som smutsigast och där människor vistas. Mätningarna genomförs därför i trottoarmiljö vid det mest trafikerade avsnittet.

Tratt för insamling av regnvatten inom krondroppsnätet.

Krondroppsnätet

Inom krondroppsnätet mäts försurande och övergödande ämnen inom ett nationellt nätverk. Inom luftvårdsförbunden förtätar vi mätningarna med egna ytor inom våra län/områden.

Marknära ozon mäts på mätstationen i Östad.

Marknära ozon

Marknära ozon bildas i förorenad luft under påverkan av solljus. Övervakning av ozonhalterna sker genom ozonmätnätet.

Person som vilar i den mjuka mossan i en skog.

Metaller i mossa

I Kalmar och Östergötlands län genomförs förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna. Här finns en sammanfattande beskrivning om mätningarna.