Sidinnehåll
LinkedIn

Mätningar

Kalmar läns luftvårdsförbund samordnar luftmätningar för länets kommuner, företag och länsstyrelse. De mätningar som görs är krondroppsmätningar, förtätningsmätningar av metaller i mossa, tätortsmätningar samt marknära ozon.

Krondropp

Kalmar läns luftvårdsförbund utför krondroppsmätningar vid 4 platser i länet, för att få en bild av hur försurningen och övergödningen ser ut i länet. De olika provtagningarna och mättyperna som utförs är ÖF, öppet fält, KD, krondropp, MV, markvatten, SP, strängprov samt LH, lufthalter. Under 2024 kommer mätningar att ske vid stationerna i Risebo, Rockneby, Alsjö och Ottenby.

I Alsjö mäts KD och MV
I Risebo mäts KD och MV
I Rockneby mäts ÖF, KD, SP, MV och LH (SO2, NO2, NH3 och O3)
I Ottenby mäts ÖF, KD, MV och LH (SO2, NO2, NH3 och O3)

Rapporterna från mätningarna finns att läsa under sidan rapporter.

Tätortsmätningar

Under 2024 fortsätter de kontinuerliga mätningarna av PM 10 och NO2 vid mätstationen i Kalmar. Mätningarna kan följas i realtid på SMHI:s luftwebb.

En ny kontrollstrategi har tagits fram för 2024 – 2028.
Den innebär bland annat att:
Timvisa mätningar av NOX i gaturum i Kalmar planeras mellan 2024 – 2028.
Timvisa mätningar av PM10 och PM2.5 i gaturum i Kalmar planeras mellan 2024 – 2028
Uppföljande dygnsvis eller timvis mätning av partiklar i planeras Västervik under 2025.
Uppföljande mätning av PAH som bland annat bens(a)pyren i Högsby planeras under fem veckor 2025.

Förtätningsmätningar av metaller i mossa

Kalmar läns luftvårdsförbund gör förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna.
Under 2020 togs nya mossprover för analys av metaller. Nästa förtätningsmätning är planerad till 2025.

Kalmar läns rapporter om förtätningsmätningarna hittar ni här och de nationella rapporterna finns här.

Ozonmätningar

Kalmar län är med i ozonmätnätet för södra Sverige. Länsstyrelsen finansierar mätningarna tillsammans med andra aktörer i ozonmätnätet. Ozonmätningarna sker vid stationerna i:
Norra Kvill, Ottenby, Rockneby och Simpevarp.

Rapporterna från dessa mätningar finns under sidan rapporter.