LinkedIn

Kvartalseminarium den 1 mars kl 11-12

GEHAB Kvalitetspåbyggaren, som fick Luftvårdspriset 2022, presenterar sitt långsiktiga miljöarbete, Det har resulterat i minskat behov av fjärrvärme med 71 procent samt halverad elförbrukning per kvadratmeter samtidigt som omsättningen har ökat och lokalytan har tredubblats.
Luftvårdspriset

Den 1 mars 2024 kl 11-12 presenterar GEHAB kvalitetspåbyggaren sitt engagerade miljöarbete. Som vanligt är seminariet digitalt.

GEHAB har arbetat långsiktigt med miljöfrågorna under lång tid och imponerar med sitt engagemang. Samtidigt som omsättningen har ökat och lokalytan har tredubblats har elförbrukningen per kvadratmeter halverats. GEHAB har även minskat behovet av fjärrvärme med 71 procent mellan 2010 och 2020, vilket var långt utöver målet i energieffektiviseringsprojektet EENet som GEHAB medverkade i. Sedan 2013 använder företaget endast förnybar el.

EEnet drevs mellan 2016 och 2020 av Energimyndigheten som huvudprojektledare. GEHAB medverkade i ett nätverken som drevs av Länsstyrelsen, med inriktning på industriföretag (SME, små och medelstora företag). Vid detta digitala seminarium kommer företaget att presentera om sin hållbarhetsresa, som handlar om hur det går att få bättre koll på fastighetens energianvändning.

GEHAB kvalitetspåbyggaren AB fick utmärkelsen Luftvårdspriset av Kronobergs luftvårdsförbund vid årsmötet 2022.

Du hittar länk till det digitala seminariet på sidan Seminarier.