LinkedIn

Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige 2023

Förenklad resultatrapportering av 2023 års mätresultat inom Ozonmätnätet i södra Sverige.

Resultat från Ozonmätnätet 2023, rapport nr: C 828