LinkedIn

Försurning och övergödning i Kronobergs län

Resultat från Krondroppsnätet för Kronobergs län 2018/2019

Resultat från krondroppsnätet till och med 2018/19. Nr 526. IVL och Lunds universitet. Juni 2020.

https://www.luftvardsforbundet.se/wp-content/uploads/Forsurning-och-overgodning-i-kronobergs-lan.pdf