LinkedIn

Försurning och övergödning i Jönköpings län

Resultat från krondroppsnätet till och med 2020/2021
Tratt för insamling av regnvatten inom krondroppsnätet.