LinkedIn

Försurning och övergödning i Jönköpings län

Resultat från krondroppsnätet till och med 2018/2019.
Tratt för insamling av regnvatten inom krondroppsnätet.