Sidinnehåll
LinkedIn

Medlemmar

 • Bewi Insulation AB
 • Billerud Sweden AB
 • By Wind AB
 • Finspångs Tekniska Verk AB
 • Fiskeby Board AB
 • Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB
 • Försvarsmaktens Helikopterflottilj
 • Holmen Paper AB, Bravikens pappersbruk
 • Jernbro Industrial Services AB
 • Lantmännen Agroetanol AB
 • Linköpings domkyrkopastorat
 • Linköpings Stifts prästlönetillgångar
 • Länsstyrelsen Östergötland
 • Mjölby-Svartådalen Energi AB
 • Navirum Energi AB
 • Nordic Brass Gusum AB
 • Ovako Bar AB
 • Region Östergötland
 • Renall AB
 • Saab AB
 • Siemens Energy AB
 • Skogsstyrelsen
 • Sofidel Sweden AB
 • Solör Bioenergi Öst AB
 • Södra Skogsägarna
 • Tekniska verken i Linköping AB
 • Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
 • Trafikverket
 • Trinseo Sverige AB
 • Vattenfall AB Heat Nordic
 • Väderstad AB

Bli medlem

Luftvårdsförbundet samlar in och sprider kunskap om luftkvaliteten i länet. Bidra till detta viktiga arbete genom att bli medlem!

Ett medlemskap ger:

 • tyngd åt företagets miljöprofilering
 • nätverk med andra företag och myndigheter som arbetar med luftvårdsförbund/miljöfrågor
 • direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet och Länsstyrelsen
 • tillgång till regelbundna kunskapshöjande seminarier inom luftområdet
 • bidrag till bättre kunskap om luftkvaliteten i länet