Sidinnehåll
LinkedIn

Bli medlem!

Luftvårdsförbundet samlar in och sprider kunskap om luftkvaliteten i Jönköpings län. Bidra till detta viktiga arbete genom att bli medlem!

Ett medlemskap ge:

 • tyngd åt företagets/ organisationens miljöprofilering
 • nätverk med andra företag och myndigheter som arbeatr med luftvårdsförbund/ miljöfrågor
 • direktinformation om de mätprogram som drivs av förbundet, Länsstyrelsen och kommunerna
 • tillgång till regelbunda kunskapshöjande seminarier inom luftområdet
 • bidrar ni till bättre kunskap om luftkvaliteten i vårt län

Medlemskap

Av årsmötet fastställda årsavgifter för 2024:

 • Kommuner med 0-15 000 invånare: 10 600 kr
 • Kommuner med 15 000- 25 000 invånare: 15 100 kr
 • Kommuner med 25 000 – 50 000 invånare: 19 600 kr
 • Kommuner med över 50 000 invånare: 24 200 kr
 • Övriga myndigheter: 19 600 kr
 • Privat verksamhet: 9 100 kr

I avgiften ligger en medlemsavgift på 200 kr för alla medlemmar. resterande del av årsavgiften utgör en så kallad verksamhetsavgift som är avdragsgill för företag med luftutsläpp.

För kommunerna ingår inte samverkansområdets finansiering i medlemsavgiften utan den går vid sidan om enligt annan kostnadsfördelning.

Kontakta oss för att bli medlem!