Sidinnehåll
LinkedIn

Historik

Länsstyrelsen sammankallade i februari 1986 en grupp tänkbara intresssenter till en överläggning för att diskutera luftförorenings- och försurningsfrågor i länet, till följd av en uppmärksammad skogsdöd i Sydsverige. Detta ledde till att en interimsstyrelse med Göran Ehrnst som ordförande utsågs att förbereda bildandet av ett luftvårdsförbund.

Kronobergs läns luftvårdsförbund bildades vid en stämma i Växjö den 3 oktober 1986. Samtidigt fastställdes arbetsprogram, medlemsavgift, fördelningsplan för utredningskostnader och en budget för verksamhetsåret 1987.

Förbundets medlemmar var vid bildandet länets åtta kommuner, 14 industriföretag och åtta övriga intressenter (Domänverket, Landstinget, LRFs länsförbund, Länsstyrelsen, Skogssällskapets Förvaltning AB, Skogsvårdsstyrelsen (numera Skogsstyrelsen Distrikt Kronoberg), Stiftsnämnden och Södra Skogsägarna).

Verksamheten har i huvudsak följt samma arbetsprogram alltsedan 1987 med Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL), som konsult, fast numera heter de IVL Svenska Miljöinstitutet AB. En samordning av övervakningsprogrammet har skett med övriga län i Sydsverige för att ge möjlighet till gemensamma utvärderingar av resultaten. Medlemsantalet har minskat något genom åren.

Förbundets ordförande

Ordförande väljs på ett år vid förbundets årsmöte i mars eller april.
Följande personer har varit ordförande i förbundet:

TidsperiodNamnMedlemsorganisation
oktober 2023-Magnus GustafssonUppvidinge kommun
2023-oktober 2023Martin SjödahlLänsstyrelsen i Kronobergs län
2014-2023Ingemar HugossonUppvidinge kommun
2011-2014Marianne EckerbomLjungby kommun
1991-2011Carl-Gunnar HagbergVäxjö kommun
1989-1991Arne AhnlundVäxjö Energi AB (VEAB)
1986-1989Gunnar EhrnstAB Gotthard Nilsson

Förbundets sekreterare

TidsperiodNamnMedlemsorganisation
2023-Jenny FogelVäxjö kommun
2022-2023Felicia AnderssonVäxjö kommun
2018-2022Mathilda JohanssonAlvesta kommun
2010-2018Eva Hallgren LarssonVäxjö kommun
1996-2010Bruno BjärnborgLänsstyrelsen i Kronobergs län
1991-1996Malte SandbergVäxjö kommun
1989-1991Gerd IrehammarVäxjö Energiverk AB (VEAB)
1986-1989Karl-Göran KarlssonLänsstyrelsen i Kronobergs län