Sidinnehåll
LinkedIn

Luftvårdspriset

ÅrPristagareMotivering (sammanfattat)
2023Uppvidinge Vätgas ABUppvidinge Vätgas går före i den gröna omställningen genom sin satsning på produktion av grön vätgas, med lagring, transport och tankstation. Älghult får därmed Smålands första tankstation för vätgas. Vätgasen görs av vatten och närproducerad vindel. Genom ert nytänkande och er vilja att gå före är ni ett föredöme. Som entreprenörer visar ni att näringslivet är drivande och att ni förstått att energiomställningen är en framtidsfråga. Ni visar att den omställningen kan ske i Älghult, långt från storstäder och intensiva trafikstråk.
2022GEHAB Kvalitetspåbyggaren ABGEHAB har arbetat långsiktigt, systematiskt och strukturerat arbete med miljöfrågorna och imponerar med sitt engagemang. De är steget före och gör rätt sak i rätt tid. Varje åtgärd är steg i rätt riktning som bidrar till en allt bättre luftkvalitet. Genom Ert långsiktiga och systematiska arbete är Ni ett föredöme för andra företag.
2020Växjö Energi ABVerksamheten är helt fossilfri sedan 2019.
2019Eva Hallgren LarssonFör det stora engagemang och den stora kunskap om luftfrågor som Eva har och som Eva bidragit med i arbetet som sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund under 8 år.
2018Daniel EriksonSom grundare och administratör av facebook-gruppen Cykla i Växjö verkar Daniel för att underlätta cykling.
2016Volvo CE AB i BraåsVärldens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner
2015Stena AluminiumNy rökgasrening, minskade utsläpp, återvinner spillvärmen, eliminierat störande lukt. Företagets miljöarbete är ett föredöme i Europa.
2014Stefan Hermansson Löst problemet att distribuera i länet producerad biogas och möjliggör en växande marknad för förnyelsebart bränsle.
2013Lars LindgrenLars har med stort engagemang och envishet drivit på arbetet att med olika tekniker energioptimera Ljungby kommuns byggnader.
2011Carl-Gunnar HagbergUnder hans ledning har förbundet bidragit med väsentligt kunskapsunderlag både globalt och nationellt såväl som i det regionala och lokala åtgärdsarbetet.
2010Bruno BjärnborgMångårigt engagemang i föreningen.
2007Orrefors Kosta BodaMinskning av utsläpp genom systematiskt miljöarbete bland annat genom produktutveckling.
2006Ulf LettevallFör initiativet till luftvårdsförbundet.
2002Malte SandbergPionjärinsats för alternativa fordonsbränslen.
2001Lars-Olow Andersson (Polytech Composites)Kontinuitet i det svåra arbetet med att i praktiken införa rening för styren.
2000Swedwood ABFöredömligt exempel på framgång i miljöarbetet.
1999Växjö Energi ABStora utsläppsminskningar.
Tabell med luftvårdsprisets mottagare.

Luftvårdspriset inrättades 1999

Styrelsen beslutade 1999 att inrätta ett luftvårdspris som skulle utdelas årligen till den eller de som aktivt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar eller på annat sätt bidrar till att främja luftvårdsarbetet i länet.

§1 Luftvårdsförbundets miljöpris

utdelas årligen till myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild som

  • på ett aktivt och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar eller rörliga utsläppskällor.
    eller
  • genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar enligt ovan
    eller
  • på annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet

§2 Prisets utdelning

Priset utdelas efter beslut av förbundets styrelse på förslag av medlemmarna. Beslutet skall motiveras.

§3 Prisets utformning

Priset skall utgöras av plakett i trä med Luftvårdsförbundets logotype och pristagarens namn.