Sidinnehåll
LinkedIn

Aktuellt

Här kan du läsa om vad som är på gång i Kronobergs luftvårdsförbund.

Årsmötet 2024 blir den 10 april i Älghult

Årsmötet 2024 blir på förmiddagen den 10 april 2024 hos 2023 års luftvårdspristagare Uppvidinge Vätgas AB.

Kallelse skickas ut inom kort till medlemmarna liksom inbjudan via epost.
I programmet finns redovisning av förbundets mätningar både inom Krondroppsnätet (nedfall av försurande och övergödande ämnen) samt Urbanmätnätet (luftkvalitet i länet på bästa respektive sämsta mätplatser i länet).

Anmälan görs till förbundets sekreterare senast den 2 april 2024 genom epost till förbundets ebrevlåda kronobergsluft@gmail.com. Motioner eller ärenden till årsmötet anmäls till sekreteraren senast den 20 mars 2024.

Handlingar till årsmötet Flerårig arbetsplan och Verksamhetsberättelse 2023. Budget, balansräkning mm delas ut under årsmötet.

Välkomna hälsar styrelsen

Välkommen till vår nya webbplats!

Vi har utökat vårt samarbete med intilliggande luftvårdsförbund och välkomnar Luftvårdsförbundet i Östergötland till vår gemensamma webb. Sedan några år har Luftvårdsförbunden i Kalmar län och Jönköpings län också sina webbsidor i samma lösning.

Vår gamla webbsidesleverantör, slutade uppdatera det webbverktyg som användes och som Kronobergs luftvårdsförbund har använt för sin webbplats/hemsida sedan 2008.

Vad innebär detta?

  • Vi har en ny gemensam logotype (Luftvårdsförbunden i sydost) på förstasidan och på våra egna sidor, men på förbundens egna sidor har vi våra egna logotyper (Kronobergs luftvårdsförbund)
  • Vår nya huvudadress (domän) blir www.luftvardsförbundet.se
  • Domänen www.kronobergsluft.se förnyas inte utan upphör att fungera.
  • Domänen www.smalandsluft.se kommer vi att ha kvar parallellt ytterligare en tid.

Vi hoppas att du ska hitta det du söker på vår sida. Hör gärna av dej, om du har förslag på något som kan bli bättre!

Styrelsen i Kronobergs luftvårdsförbund

Luftvårdspriset 2023 tilldelades Uppvidinge Vätgas AB

Luftvårdspriset delades ut till Uppvidinge Vätgas den 2 oktober 2023 med följande motivering:

Sverige och Kronoberg står inför mycket stora utmaningar i att ställa om fordon och arbetsmaskiner till fossilfria alternativ under det kommande decenniet. Mycket måste göras i utveckling av nya fordon, nya tankställen och nya bränslen. Just nu funderar företag och myndigheter på hur denna omställning till elektrifierade och vätgasdrivna fordon ska gå till. En viktig positiv effekt av omställningen, som ofta glöms bort, är att luftföroreningarna från vägtrafik och arbetsmaskiner också minskar. Avgaserna innehåller bland annat partiklar, kvävedioxid samt organiska ämnen. Transportsektorns omställning kan ge oss friskare luft.

När andra funderar ser Uppvidinge Vätgas till att det händer. De får priset för att de vågar satsa och gå före i den gröna omställningen av transportsektorn. I år startas en produktion av grön vätgas, med lagring, transport och tankstation. Älghult får därmed Smålands första tankstation för vätgas. En vätgasbil är redan införskaffad. Vätgasen görs av vatten och ”närproducerad” vindel.

Genom ert nytänkande och er vilja att gå före är ni ett föredöme. Som entreprenörer visar ni att näringslivet är drivande och att ni förstått att energiomställningen är en framtidsfråga. Ni visar att den omställningen kan ske i Älghult, långt från storstäder och intensiva trafikstråk. Vi önskar er lycka till. Det är en ära för Kronobergs luftvårdsförbund att ge 2023 års Luftvårdspris till Uppvidinge Vätgas AB.