Sidinnehåll
LinkedIn

Luftdagen

Luftdagen anordnas årligen av Kalmar läns luftvårdsförbund. Medlemmar, skolor m.fl. bjuds in till att lyssna på luftrelaterade föreläsningar.

Luftdagen 2023

Föreläsningar:
Årets luftvärnare – Busfrö
Scania Oskarshamn – om sin verksamhet
Reflab, Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar
Naturvårdsverket – Vad gäller när det nya luftkvalitetsdirektivet träder i kraft?
Erasmus + Air for all – berättar om projektet
Helen Karlsson – Hälsoeffekter kopplat till luftmiljön.

Luftdagen 2022

Föreläsningar:
Årets luftvärnare- Kalmar krematorium
IKEA:s arbete med miljöförbättrande åtgärder
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Elda rätt- vägledning kring vedeldning
Energieffektivisering i verksamhet- åtgärder för minskade elkostnader och belastning på nätet

Luftdagen 2021

Föreläsare var:
Helené Rasmusson orförande Kalmar läns luftvårdsförbund- Om luftvårdsförbundets arbete
Malin Axelsson- Årets luftvärnare 2021 – Ödevata fiskecamp
Ebba Malmqvist – Hur påverkas barn och gravida av luftföroreningar?
Helene Alpfjord Wylde, SMHI – Hur har pandemin påverkat luftkvaliteten?
Johanna Stål, Camino – Ett hållbart liv – trender, tankar och tips.

Luftdagen 2020

Föreläsare var:
Helené Rasmusson från Kalmar kommun- Kalmar mätstation.
Ivar Karlsson- Årets luftvärnare från Centralens resebutik
Annica Larsson Ahlstedt- Once more, återvinning av textilavfall- Södra i Mörrum
Martin Hedberg- hur människan påverkar jordens klimat och ekosystem.