Välkommen till Jönköpings Läns Luftvårdsförbund

foto: Luftvårdsförbundet

Luftvårdsförbundet är en ideell förening som bildades 1988. Sedan 1989 har förbundet mätt nedfall och effekter av försurande luftföroreningar i länet. Med hjälp av dessa har vi fått en bild av hur luftföroreningar och dess effekter varierar i regionen. Förbundets arbetar för att åtgärder för att förbättra luftkvaliteten genomförs och att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.

Luftvårdsförbundets medlemmar består av företag och organisationer som värnar den gemensamma luftmiljön. Medlemmar representerar både privat och offentlig sektor. Förbundet drivs av en styrelse som är sammansatt av representanter från medlemmarna.

Vill ni veta vad ert företag kan få ut av att bli medlem i Luftvårdsförbundet? Läs mer om medlemskapet.

Är ni intresserade av att vara med och påverka luftvårdsarbetet i länet? Ett medlemskap ger tyngd åt företagets miljöprofil. Dessutom ger det möjlighet att påverka hur gemensamt satsade resurser ska användas i arbetet för en bättre luftmiljö.

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se

 Samverkansområde

 Publikationer