Luftvårdsförbundets mätningar

En av Luftvårdsförbundets viktigaste uppgifter, och den största utgiftsposten, är att genomföra luftmätningar för att följa upp tillståndet i vår miljö. Det är viktigt för att veta vilka åtgärder som behöver sättas in vart.

Sedan slutet av 80-talet deltar Luftvårdsförbundet i det nationella mätprogrammet Krondroppsnätet som studerar det sura nedfallet, orsakat av försurande luftföroreningar. Genom nätet följer man effekterna av luftföroreningar i skogslandskapet. Mätplatserna inom krondroppsnätet ligger på landsbygden, med stort avstånd till lokala källor till luftföroreningarna som industrier, större tätorter och vägar. Läs mer om krondroppsnätet och dess resultat här.  

Förbundet har även deltagit i mätningar av marknära ozon. En luftförorening som i våra trakter främst orsakar stor skada på växtligheten men på flera håll i Europa förekommer i så höga halter att det har en negativ hälsopåverkan för människor. Läs mer om marknära ozon här.  

Nytt för 2013 är att Luftvårdsförbundet går in som huvudman för samverkansområdet för kontroll av luftkvalitet i länet. Förbundet har sammanställt mätprogrammet och sköter samverkan mellan kommunerna och konsulterna. Läs mer om samverkansområdet här.

 

 

 

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se